Maciej Guźniczak. Grafika 25+

Dataczwartek, 1 lutego 2018, godz. 19:00

MiejsceGaleria PIK

Ostrowskie Centrum Kultury - Galeria PIK
zaprasza na benefis

Urodził się w 1967 roku w Kaliszu. W latach 1987-1992 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Dyplom uzyskał w Pracowni Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem profesora Andrzeja Nawrota w 1992 roku. W 2000 roku związał się zawodowo z macierzystą uczelnią, obejmując stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Doktorat obronił na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w 2006 roku. Tam też, na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, w roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Od 2015 roku jest profesorem nadzwyczajnym, od 2009 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Warsztatowej, od 2017 roku sprawuje funkcję kierownika Zakładu Edukacji Plastycznej.
Jest prodziekanem do spraw sztuki i współpracy międzynarodowej w kadencji 2016-2020.
Zajmuje się grafiką, interesuje się projektowaniem graficznym oraz fotografią. Jest autorem trzydziestu wystaw indywidualnych w dyscyplinie grafika warsztatowa oraz dwóch wystaw fotograficznych i realizacji wielkoformatowej w druku cyfrowym; uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą oraz plenerów artystycznych. Jest także współorganizatorem aukcji dzieł sztuki, jurorem konkursów plastycznych, organizatorem, opiekunem i komisarzem plenerów oraz wystaw studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studentów Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie na Białorusi.
Jest laureatem trzech nagród i wyróżnienia Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Czterokrotnie został wyróżniony zespołową oraz indywidualną Nagrodą Rektora III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą: w Austrii, Belgii, Białorusi, Holandii, Japonii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Tajwanie, Turcji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych.

gościnnie Autorowi towarzyszą:
prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, prof. UAM dr hab. Joanna Kaczmarska-Bieżyńska, dr Robert Adamczak

 

*wystawa czynna do końca lutego 2018

Forum Synagoga Kino Komeda Nasz profil na facebooku Nasze konto na youtube Wirtualna wycieczka

Partnerzy

Jeżeli chcesz otrzymywać maile z informacjami o bieżącej działalności i zaproszenia na organizowane przez nas przedsięwzięcia, zasubskrybuj newslettera podając poniżej swój adres e-mail.